آشنایی با سد لتیان

لتیان صیت یکی از روستاهای والا آب رفته دهستان لواسان کوچک و نزدیک ترین آن ها بوسیله دیواره سد لتیان محسوب می شد. ساکنان لتیان…

چالوس و هراز همچنان یکطرفه است

سرهنگ نادر رحمانی تو گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت تردد درون دو پایه هرازو چالوساظهار کرد: موافق هماهنگی انجام شده و اطلاع رسانی صورت اندوهناک…