راه‌اندازی دومین قطار رشت به تهران

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، علی الوهیت امروز داخل جمع خبرنگاران با اشعار اینکه راه‌اندازی راه‌آهن رشت به قزوین باعث سهولت درون رفت‌وآمد مسافران به استان گیلان شده است، اظهار کرد: سفر با قطار یکی از امن‌ترین سفرهای امکان پذیر در گیتی است که با جدیت مسؤولان و در عروج رئیس‌جمهور به استان گیلان، راه‌آهن رشت بوسیله قزوین به بهره‌برداری رسیده تا مردم با خیال آسوده به سفر بپردازند.

وی با اشاره به راه‌اندازی دومین قطار رشت به تهران گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و بعد از تعطیلات، قطار رشت به تهران با بهینه امکانات راه‌اندازی و لول کرده است که امیدوارم این روند ادامه برملا درنگ.

مدیرکل راه‌آهن خصیصه با اشاره بوسیله اینکه حرکت قطار رشت بوسیله قزوین همه‌روزه خواهد بود بیان کرد: طبق هماهنگی‌های انجام‌شده و با پیگیری مسؤولان، هرروز تماشاچی لول ترن از رشت به تهران و از تهران بوسیله رشت هستیم که باعث رفاه بیشتر انسان در سفر می‌شود.

خدایی با رمز بوسیله اینکه مردم گیلان برای مسافرت به مشهد مهذب می‌توانند از راه‌آهن رشت بوسیله قزوین کاربرد کنند افزود: یکی از درخواست‌های مهم مردم گیلان بعد از راه‌اندازی این ترن سفر بوسیله مشهد از این طریق بوده است که خوشبختانه این امکان هم‌اکنون داخل این راه‌آهن و داخل هفته‌ای یک‌بار حاضر است.