جنگل ابر شاهرود دچار حریق شد

بوسیله گزارش مهر، یک منبع آگاه ضمن ثبوت معارفه آتش سوزی در جنگل ابر، بیان کرد: این حریق تو منطقه مراتع قرمز دره از صبح سه شنبه آغاز شده حیات که منابع طبیعی با دستیار مردم محلی مظفر به اطفای آن شدند اما با وزش دمل همزمان با ظهر سه شنبه دوباره این منطقه شاهد ابراز حریق شد.

وی افزود: اتش به اندازه ای است که از دوستداران سرشت و کسانی که امکان کمک و امدادرسانی دارند برای همراهی جلب به عمل آمده است.

این ریشه آگاه گفت: ماموران منابع غریزی و مردم محلی و دامداران مراتع حواشی سرخ دره با کمک بیل و آب و کپسول اطفای حریق بوسیله نیستان رفتند.

هنوز موجب رخداد صریح نیست اما امکان بروز حریق توسط انسان یا خطای انسانی ناشی از بی دقتی وجود دارد چرا که درون ۴۸ ساعت گذشته برق ای داخل منطقه رخ نداده است.

خشکسالی و کم آبی در سال های اخیر موجب شده تا آتش سوزی داخل ابر بیش از سال های قبل باشد.