عراقی ها زمین نمی خرند دلار می آورند

تو بررسی جایگاه گردشگران ورودی عراقی به ایران تا سال قبل بیشتر گردشگرانی که از آن کشور بوسیله ایران سفر کردند داخل ردیف گردشگردرمانی و پس از آن زیارتی قرار داشتند که بیشترین ارزآوری تو صنعتی گردشگری قلمرو از عراق تأمین شد. از سال گذشته تاکنون اما براساس برنامه ریزی های ایفا شده حجم ارزآوری گردشگران عراقی به ایران چندبرابر شده است. در مدت علاوه بر درمان و زیارت، استراتژی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پهلو مدح تورهای ترکیبی برای گردشگران عراقی متمرکز شد و بدین زیبایی آنها که برای زیارت به مشهد و قم سفر کردند خواه آنها که تو ردیف گردشگران درمانی به شهرهای مقصد گردشگری درمانی کشور سفر کردند در تورهای ترکیبی فراغت گرفتند و سیاحت نیز به سفر آنها افزوده شد. صنوبر گردشگری ایران و عراق

معنای این تصمیم، ارزآوری بیشتر به کشور و خرج کرد بیشتر از سوی گردشگران عراقی در ایران حیات. پیگیری های همشهری از مراجع آماری کشور که بخاطر اولیه بار منتشر می شود، مشهود کرد که در ۵ ماه اول سال ساری یک میلیون و ۶۸۹هزار و ۸۳۷گردشگر عراقی به ایران سفر کردند که نسبت به سال گذشته باز هم با تکثیر مواجه بود. سال گذشته و درون ۵ ماه شروع سال۹۷، تعداد یک میلیون و ۲۶۴هزار و ۸۵عراقی بوسیله ایران سیر کرده بودند که رقمی ناچیز از آن چیزی است که داخل ۵ ماه ابتدا امسال ثبت شده است.

جالب آنکه در ۵ ماه مقدمه امسال تعداد گردشگران ایرانی که به عراق و عتبات رفته اند براساس اخبار مراجع آماری به همشهری، یک میلیون و ۹۹هزار و ۸گردشگر خروجی بود که بیانگر صنوبر مثبت گردشگری ایران و عراق است. یعنی حجم گردشگران ورودی از عراق به سرزمین بیش از گردشگرانی است که از ایران بوسیله عزیمت زیارت و سیاحت بوسیله عراق سفر کرده اند.

همین امسال موضوع فروش ویلاهای کثرت و زمین های گشاد شمال کشور و فدایی شهرهای دلگشا آب و هوا در مغرب ایران توسط عراقی ها پشته گرفت، اما آیا گردشگران عراقی قادر بوسیله خرید زمین خواه ویلا درون ایران هستند؟ آیا قوانین ایران اجازه خرید قبر کشور توسط اجنبی ها را مجاز دانسته است؟ آیا دربست سالانه ویلاهای شمال ملک توسط گردشگران عراقی صحت دارد؟ میزان ارزآوری گردشگران عراقی برای ایران چه وزن است؟ آیا اصلا آماری نکته سنج از نحوه هزینه کرد گردشگران عراقی درون ایران بود دارد یا ردگیری مقاصد گردشگری آنها داخل ایران ممکن است؟ اصلا عراقی ها چند شب داخل ایران اقامت دارند؟

همشهری این سؤالات را به همراه معاینه وضعیت میدان گردشگری عراق بخاطر ایران با ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داخل میان گذاشت و در بدوی سؤال از او پرسید اهمیت بازار گردشگری عراق برای ایران چیست؟

اما تیموری می گوید: عراق ایستگاه نخست گردشگران ورودی به کشور را به خود اختصاص داده است و تا اینکه حجم گردشگران خروجی از ایران به مقصد عراق با توجه بوسیله تمامی دستور کار ریزی ها بخاطر تسهیل سیر ایرانی ها به عراق باز بی قراری تعداد گردشگران عراقی ورودی بوسیله ایران از تعداد گردشگران ایرانی خروجی به مقصد عراق بیشتر است. آمار مقیاس هزینه کرد گردشگران عراقی تو ایران چگونه است و آنها چند روز به ایران عروج می کنند؟ کمک گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ملک می گوید: هر گردشگر عراقی براساس آمار متوسط ۴.۹شب درون ایران اقامت دارد و وقتی این طور عددی ارائه می شود یعنی، گردشگران عراقی تنها برای زیارت به ایران سفر نمی کنند که سفرهای تفریحی به شمال کشور و به استان های خوش آب وهوای مغرب کشور دارند.

عراقی ها برخلاف اروپایی ها تعلق ای بوسیله سفرهای انفرادی به ایران ندارند. این انفراد تمامی آنهاست و قاعده دارند که در گروه های پرتعداد بوسیله ایران سفر کنند؛ بنابراین براساس آنچه دستیار گردشگری کشور به همشهری گفته است، تمایل دارند به جانب هتل آپارتمان ها یا خانه مسافرهای مجوزدار تو ایران بروند و در این مراکز اقامت کنند.

وضعیت اقتصادی عراقی ها داخل ۴سال گذشته متحول شده است و سبک سفر گردشگران عراقی بوسیله ایران همچنین تضاد یدکی با یک دهه قبل داشته است. عراقی هایی که تو دهه قبل به ایران سفر می کردند چنان مسافران فقیری بودند که زائرسراها مملو از جمعیت آنها بود و عمدتا نیز بوسیله ترانه زیارت به ایران سیر تکاملی داشتند. حالا اما شرایط بخاطر آنها متفاوت شده است و آنطور که کمک گردشگری کشور می گوید: عراقی ها در ردیف گردشگران ولخرج درون ایران قرار گرفته اند. عراقی ها سیرت ایران را خورده اند؟

آیا زمین های شمال کشور در گیلان، مازندران و بوستان بوسیله تسخیر عراقی ها درآمده است؟ آیا آنها هستند که زمین های شمالی را با قیمت های کلان و در زمان کوتاه زیاد یکجا خریداری می کنند؟ معاون گردشگری می گوید: خیر چنین نیست. داخل گردشگری و دیگر حوزه ها قانون سرمایه گذاری خارجی بود دارد و همه حوزه ها خویشی این قاعده هستند. سرمایه گذاری داخل حوزه گردشگری تنها بوسیله خلق زیرساخت های گردشگری مرتبط است و در همین قانون اندوه سرمایه گذاری باید بوسیله عارض مشارکتی و سهم ۵۱ بوسیله ۴۹ باشد. سرمایه گذار اجنبی هم نمی تواند زیاد از ۴۹درصد تسهیم داشته باشد.

اگر عراقی ها بخواهند تو ایران هتل احداث کنند البته که براساس قانون سرمایه گذاری حتی زمین رایگان در اختیار آنها گذاشته می شود. پس اینکه می گویند گردشگران عراقی در ایران زمین و مسکن خریداری می کنند صحت ندارد. ادارات ثبت بی قراری چنین چیزی را تأیید نمی کنند. البته ممکن است ایرانیان عرب کلمه این اقدام را انجام داده باشند. عموما گردشگران عراقی و عرب زبان وقتی وارد ایران می شوند، عرب تعبیر ایران تو قالب راهنما آنها را همراهی می کنند و ممکن است راهنمایان آنها که تازی زبان ایرانی هستند اقدام به خرید زمین و خانه تو شمال کشور کنند که خب این موضوع ایرادی ندارد. سهم ۱۴۹۰دلاری هر عراقی بخاطر ایران

گردشگران عراقی چند دلار داخل ایران خرج می کنند و سهم آنها در ارزآوری به قلمرو چه معادل است؟ اصلا گردشگران عراقی چه سهمی داخل درآمدزایی جوامع محلی دارند و به صورت غیرمستقیم چه میزان پول بوسیله مشاغل مرتبط با صنعتی گردشگری ایران اماله می کنند؟ این سؤال تا زمان به حاصل نرسیدن حساب اقماری گردشگری کشور پاسخ ندارد و آمارها بوسیله هیچوجه دقیق نیستند.

اما تیموری، کمک گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز این موضوع را تأیید می کند، اما به آماری که سازمان جهانی جهانگردی، شورای جهانی عروج و مجمع جهانی صرفه جویی در ارتباط با سهم گردشگران جهان در منطقه جنوب آسیا که ایران نیز تو همین طبقه بندی قرار پژمان است، رمز می بطی ء.

معاون گردشگری می گوید: داخل پایان سال۲۰۱۸ میزان هزینه کرد یک گردشگر در منطقه جنوب آسیا به طور متوسط ۱۴۹۰دلار بود؛ بنابراین اگر بخواهیم بگوییم یک عراقی چه مبلغی در سیر تکاملی به ایران هزینه کرده است، باید این عدد بر تعداد گردشگران ورودی از عراق به ایران گزند شود. اگر چه گردشگران درمانی عراق داخل ایران مبلغی زیاد متجاوز از مبلغ اخبار شده از سوی مجامع جهانی هزینه می کنند.

با درنظر گرفتن آمار رسمی مجامع جهانی سیر تکاملی و گردشگری و اقتصاد که از سوی دستیار گردشگری اعلام شد می توان گفت که سال گذشته گردشگران عراقی به جز گردشگران درمانی آن کشور، مسکوک یک میلیارد و ۸۸۳میلیون و ۴۸۶هزار و ۶۵۰دلار به اقتصاد ایران معاون کرده اند. درحالی که این آمار درون ۵ ماه نخست امسال با رشد بیشتری مواجه شد و در ۵ ماه نخست سال ۹۸گردشگران عراقی ورودی به ایران ۲میلیارد و ۵۱۷میلیون و ۸۵۷هزار و ۱۳۰دلار به اقتصاد اجتماع ایرانی کمک کرده اند.  تلاش همسایگان بخاطر ربودن مهم ترین بازار گردشگری ایران

ولی تیموری، شرایط گردشگری ایران را رقیق وصف می کند. بوسیله عقیده او، در همین وضعیت شیرهدار بین المللی که چراغ حوزه های دیگر آرام می شود تنها مرزوبوم ای که با طرب جلو رفته است صنعت گردشگری ایران است. او می گوید: چندین کود در همین چند ماه گذشته، ایران بیدار مقابله یمین با نیروهای متجاوز شد. ماجرای اسقاط پهپاد آمریکایی، ماجرای گروگانگیری کشتی ایرانی توسط انگلستان و مسائل دیگر همگی نشان دهنده یک منطقه ناآرام برای گردشگری است و این بهانه ها می تواند علت تضعیف گردشگری داخل چنین منطقه ای شود، ولی در همین وضعیت ایران توانسته است صنعت گردشگری را به لباس مطلوب دایره بطی ء و چراغ آن را علنی نگاه دارد.

تا آنجا که درون ۴ ماه اول امسال تعداد گردشگران ورودی به کشور نسبت به سال قبل ۴۰درصد نمو داشت. کارشناسان گردشگری معتقدند، حجم بالای گردشگران ورودی از عراق به ایران اگرچه تو سال های گذشته دستخوش برخی مسائل حاشیه نویسی ای نیز بوده است، اما هم چشمی بر سر بزرگ نمایی فدایی موضوعات تو ارتباط با گردشگران عراقی ورودی به ایران، کشورهای همسایه را پهلو آن داشت تا بخاطر جذب گردشگران عراقی به قلمرو خود مشت بوسیله کار شوند و حتی کذب پردازی را چاشنی سرقت بازار گردشگری عراق از دست ایران کنند.

هم چشمی برای ناامن جلوه دادن مسیر ایران برای گردشگران با شعار عقد کردن مسیر گردشگران ورودی بوسیله ایران با توجه بوسیله ارزآوری بالای صنعتی گردشگری برای کشور، کشورهای عربی حاشیه نویسی خلیج فارس و حتی کشورهای همسایه را پهلو آن داشت تا ماهی مطلوب را از این آب گل آلود صید کنند و تیشه شکار گردشگران عراقی را پهلو صنعت گردشگری ایران همچنین بگسترانند.