تردد خودروهای انحصاری از ۱۵ تا ۳۰ مهرماه داخل مرزها ممنوع است

محمدی فر- دبیر ستاد مرکزی اربعین- در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که بیشترین خرج ها درپیاده روی اربعین برای محموله ونقل و کرایه است؟ گفت: متاسفانه در سال های گذشته درون مواردی گواه افزایش بها ها بودیم امسال با طرف عراقی مناظره شده که حمل و نقل به رخساره کنترل شده و نظارت شده به زائران خدمات دهد و چندی اتوبوس پیش بینی شده که حمل و نقل زائران از شهرهای زیارتی داخل هنگام رجعت را برعهده داشته باشند.

وی در خصوص استفاده از مایه نقلیه انحصاری داخل پیاده روی اربعین گفت: استفاده از وسیله نقلیه شخصی بخاطر ما ملاحظاتی داشت. درعراق ذیل ساخت مناسبی از لحاظ جاده و پارکینگ  بود ندارد. همچنین تراکم جمعیت را تماشاگر هستیم. امسال تردد خودروهای شخصی را از ۱۵ تا ۳۰ مهربانی ماه را در طاس مرزها ممنوع کرده ایم و امکان تردد وجود ندارد. ولی چندی اتوبوس پیش بینی شده که زائران می توانند از آنها کاربرد کنند. برای درون ملک هم امکانات پارکینگ ها ومحورها را آماده کرده ایم که زائران علاقمند با خودروی شخصی تا نقاط مرزی بیایند و وسیله خود را در آنجا پارک کرده واز افزار نقلیه اشتراکی استفاده کنند.