ساعت پروازهای مسافری فرودگاه پیام داخل هفته فاتحه مهرماه اخبار شد

نادرثناگو مطلق در گفت وگو با  خبرنگار ایسنا منطقه البرز اظهار کرد: در هفته مقدمه مهر ماه روزهای دوشنبه و پنج شنبه( یکم و چهارم نرمی) پروازهای مسافری از کرج به مقصد مشهد و بالعکس رخ می گیرد.

 وی دنباله داد: زمانه پرواز ورودی از مشهد بوسیله پیام ۱۰صبح و شایسته کردن تصعید خروجی از پیام به مقصد مشهد مقدس ۱۲ ظهر است.

وی توضیح داد: مسافران می توانند از روال آژانس ها و سایت های معتبر بلیت سفرهای خود از این فرودگاه را خریداری کنند.