تراکم گوگرد سوخت توزیعی در کلانشهرها فراتر از قطع مجاز است

به گزارش ایسنا، زهرا سماعی گفت: سازمان نگاهداری محیط زیست کنار اساس قوانین بالادستی که وظیفه رصد کیفیت سوخت توزیعی را به خشکی امدن عهده این راه اندازی گذاشته است، دو دستور حکم را بخاطر پایش کیفیت بنزین توزیعی پیگیری می درنگ که یکی از آن ها پایش محتوای گوگرد درون نفت سرگین و دیگری پایش محتوای گوگرد در بنزین است.

سرپرست دکه پایش عمومیت سازمان نگاهداری هوا زیست ادامه داد: بر این اساس در پایش سوخت بنزین سه فاکتور اصلی بنزن، آروماتیک و گوگرد بررسی می شود. مدل بنزن و آروماتیک تو سوخت سوخت طی سال های گذشته بسیار فراتر از حد مشروع بود اما خوشبختانه در حال فراهم تقریبا داخل محدوده مشروع قرار پژمان است.

وی در امتداد با اشعار اینکه مدل برداری های سوخت در کشور علامت می دهد که در شهریور گوگرد ۸۵ درصد نمونه ها بین ۵۰ تا ۲۵۰ PPM بود، تصریح کرد:  ۱۵ درصد میزان ها گوگردی فراتر از ۲۵۰PPM داشتند.

سرپرست دفتر پایش شمول سازمان حفاظت هوا زیست با اشاره به اینکه مقیاس برداری های ما در تهران تقریبا با نمونه برداری های شریک شدن کنترل کیفیت فضا معادله دارد، گفت: برای مثال غلظت گوگرد پمپ سوخت جایگاه نکاح داخل تهران ۱۶۲PPM وجود.

سماعی با اشعار اینکه سازمان نگاهداری محیط زیست از بسیار از ۲۰۰ رله عرضه نفت گاز و پمپ بنزین نمونه برداری کرده است، گفت: تو رابطه با گوگرد نفت گاز درون فروردین ماه امسال ۴۴ درصد نمونه ها کمتر از ۵۰PPM و درون قطع مجاز بودند، ۴۴ درصد دیگر بین ۵۰ تا ۲۵۰ PPM و ۱۱ درصد بیش از ۵۰PPM و داخل اردیبهشت و خرداد نیز وضعیت تقریبا به همین منوال حیات.

وی در دنباله با اعتراف اینکه به نعوظ کلی خلال امسال گوگرد موجود داخل نفت سرگین قابل قبول تر از گوگرد بنزین بود، گفت: تمرکز ما همچنین بیشتر روی گوگرد گازوییل بود هر چند که همدستی پخش و پالایش فراورده های نفتی توقع می یواش که در پایش های آن ها میزان گوگرد سوخت پایین تر بوده ولی به هر حال راحتی شده است که هر ماه باهم اتحاد کردن پخش و پالایش از هفت انبار اصلی توزیع سوخت خوداظهاری ارتکاب دهد و علاه بر آن ما از ایستگاه های نمایش سوخت بیشتری نمونه برداری کنیم.

سرپرست دفتر پایش عمومیت دایره حفاظت محیط زیست در فرجام گفت: میل داریم برابر ضابطه هوای پاک تا سال آینده شرکت پخش و پالایش بتواند کیفیت سوخت توزیعی درون کلانشهرها را به حد مجاز یورو ۴ برساند. به هر حال این پیوستگی یک شبه عارض نمی دهد و باید بوسیله تدریج بوسیله کیفیت مطلوب نزدیک شویم.