زلزله؛ آخرین آمار تا نصف روز ۱۷ آبان

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، آمارهای منتشره تا ساعت ۱۰ بامداد ۱۷ آبان حاکی از آن است که در زلزله آذربایجان شرقی، تا کنون ۵ نفر فوت شده، ۳۰۴ نفر مصدوم شدند که ۱۵ نفر آنها بستری شده اند. در میان این علیل ها یک نفر دچار مشکل موکد از استوانه فقرات است. حدود ۱۰۰ نفر زیر آوار هستند.

در روستای ورنکش میانه ۳۰ واحد مسکونی صد دردصد تخریب شده اند و آمار فوتی ها نیز مربوط به این روستا است. ۳۷۰ واحد مسکونی نیز در دیگر نقاط دربند با زلزله بین ۵ تا ۷۰ درصد خرابکاری شده است.