چه کسانی از صیقلی عوارض خروج معاف هستند؟

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا، قانون عوارض خروج در سال ۱۳۶۴ در حلقه شورای اسلامی مصوب شد. آن زمان جمعیتی که از صیقل این عوارض معاف بودند، قدم گسترده تری داشت اما به تدریج قسمت قسمت کردن هایی از این اداره خارج شدند و طیف معاف شده ها همچنین کوچک تر شد.

کنار اساس آخرین قانون تصویب شده داخل سال ۱۳۹۷، در پاره درآمدی بخش ۱ سد «د» تبصره ۱۱ قاعده بودجه سال ۱۳۹۸، افرادی که از صیقل عوارض عوارض در رو معاف شده اند، محتوی این گروه ها می شوند:

۱. خدمه اسباب نقلیه اشتراکی سفرهای زمینی، بحری و خطوط پروازی که تو نفس مأموریت یا انجام وظایف شغلی باید از سرحد گذر کنند.

۲. دانشجویان شاغل بوسیله تحصیل داخل خارج از قلمرو که مجوز فراگیری مرتبط داشته باشند.

با توجه به این که بیشتر این دانشجویان در بین پرورش بارها به ناحیه بازمی گردند قوانین موجود متذکر شده است که فاصله خروج دوم باید بیش از ۳ ماه باشد داخل غیر این رخساره سرگشاده بخشودگی نخواهند بود.

تو قانون مصوب سال ۱۳۶۴ نیز بوسیله صراحت اخبار شده است: بخشودگی از صیقل عوارض، آن دسته از دانشجویانی که وضعیت تحصیلی آن ها منطبق با ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) نیست، محتوی نمی شود. تو مصوبات اخیر اشاره ای به سازش این بند و یا تبدیل قانون آن نشده است.

 ۳. بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی بخاطر درمان به خارج از کشور اعزام می شوند.

داخل روال مصوب سال ۱۳۶۴ عنوان شده بود که بوسیله همراه بیمار ( حداکثر یک نفر) به ترتیب بوسیله میزان۶۰% و ۴۰% مبالغ عوارض خروج در ماده واحده و تبصره (۱) آن تخفیف داده می شود. بررسی ها نشان می دهد تو مصوبات تازه تو مباحثه معافیت پرداخت مالیات خروج، هیچ اشاره ای به اعمال تنزل به همراه بیمار نشده و واضح تراشیدن همراه بیمار همچنان مشمول این معافیت است یا نه.

۴. جانبازان انقلاب اسلامی که برای مداوا به کشورهای دیگر گسیل می شوند.

۵. ایرانی های مقیم خارج از ناحیه که دارای ویزا شغلی از وزارت کار و امور مدنی هستند.

۶. دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت.

۷. نمایندگان باشگاه از سال ۱۳۹۷ زائران اربعین حسینی را که به صورت زمینی در تاریخ مشخص شده ای به برون رفت از ملک اقدام کردند نیز از پرداخت عوارض معاف کرده اند.

مرزنشینان و ایرانیان مقیم سواحل و جزایر خلیج فارس موافق شیوه مصوب سال ۱۳۶۴ کانون می توانستند عاری پرداخت عوارض در رو با پروانه گذر به خارج از کشور رفت و آمد کنند ولی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این طریق اصلاح شد.

بر مبنا مصوبه مجلس عوارض خروج از ملک برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک کود درون طول سال بر اساس روال بودجه سال ۹۶ اخذ می شود. در جز (۱) بند (د) تبصره (۱۱) آمده است: «تو سال ۱۳۹۸، عوارض خروج از قلمرو بخاطر زائران عتبات و مرزنشینان بخاطر یکبار داخل کشش سال براساس طریق بودجه سال ۱۳۹۶ کل سرزمین مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می شود.»

متن این مصوبه در تحسین مرزنشینی آورده است: «افراد مرزنشین بوسیله کسانی اطلاق می شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند، بررسی و تأیید این موضوع با فرمانداران شهرستان های مرزی است.»

هزینه عوارض در رو از سرزمین برای سفر زیارتی سماوی تو سال ۹۶، ۱۲,۵۰۰ تومان و برای سیر تکاملی زیارتی آسمانی ۳۷,۵۰۰ تومان بود. همچنین عوارض خروج از کشور در سال ۹۶ برای سفرهای آسمانی ۷۵ هزار تومان و برای سفرهای زمینی و بحری ۲۵ هزار تومان بود.

حقیقت الله شریف پور پلیس ماکو و نیز امام جمعه این شهر نسبت به حذف بخشودگی مرزنشسنان از مالیات خروج بارها معترض شده و تذکر داده اند: بر اساس بند “د” تبصره ۱۱ شیوه بودجه سال ۹۸ دستور دهید آیین مجله اجرایی عوارض خروج از کشور برای مرزنشینان تدوین شود. به دید می رسد پس از مصالحه مصوبه عوارض عوارض در رو بخاطر مرزنشینان، اجرای آن با تعلیق همراه شده است.

عوارض خروج از کشور داخل سال ۹۷ طبق رویت دولت، سه برابر شد و بوسیله مبلغ ۲۲۰ هزار تومان بخاطر بدوی سفر خارجی تو سال افزودن یافت. این مبلغ بخاطر سفرهای دوم و سوم بوسیله استاندارد ۵۰ و ۱۰۰ درصد تکثیر می رسد و به عدد ۳۳۰ و ۴۴۰ هزاره تومان می رسد. پس از آن تا پایان سال هر سیر دیگری انجام شود مسافر باید همچنان مبلغ ۴۴۰ هزار تومان را پرداخت یواش.

این افرایش پلکانی داخل لایحه عوارض در رو از کشور سال ۹۸ فقط شامل سفرهای فلکی خارج از کشور و سفر هوایی به حج و عتبات می شود و دربرگیرنده سفرهای زمینی زیارتی نشده است.

در حال حاضر کودکان نوزاد نیز دارای معافیت نبوده و صیقل نفقه عوارض باید برای آن ها ارتکاب شود. این در حالی است که تو مصوبه سال ۱۳۶۴ اطفال تا سن هفت سالگی کامل از صیقلی عوارض معاف شده بودند.