برخورد با اتوبوس های شرکت واحدی که اقدام بوسیله جابجایی مسافر بین شهری می کنند

بوسیله گزارش ایسنا، سردار خداوندگار تیمور حسینی درباره بازگشت زائران اربعین حسینی، پیش روی کرد: طبق پیش دماغ ها و برآوردهای ما تا پایان روز دوشنبه، اکثریت زائران اربعین حسینی به قلمرو بازخواهند گشت و از ظرفیت ترافیک در جاده ها و مسیرهای بازگشت از چهار پایانه مرزی در مرزهای خسروی، مهران، ایلام و شلمچه کاسته خواهد شد و تردد درون این مسیرها به حالت معمولی بازخواهد گشت.

وی با اظهار اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی تا زمان بازگشت آخرین گروه های زائران بوسیله سرزمین در آماده باش طولانی خواهد بود، گفـت: ماموران نماینده بوسیله منظور حفاظت از جان دیگران مسافران و شهروندان با هرگونه تخلف رانندگی حادثه ساز برخورد خواهند کرد.

رییس پلیس متد ملک داخل مورد اینکه آیا اتوبوس های درون شهری اعزام شده بوسیله پایانه های مرزی می توانند مسافران را داخل بین شهرها جابجا کنند، گفت: اتوبوس های شرکت واحد بخاطر جابجایی زائران از پارکینگ ها تا پایانه های مرزی پیش بینی شده و دستور مسافرت برون شهری بوسیله آنها داده نخواهد شد و در صورتی که ماموران پلیس نحو با چنین مواردی جلوه گر شوند، حتما با آن برخورد خواهند کرد.

حسینی دنباله قسط: اتوبوس برای ایفا سفرهای بین شهری و بازگشت زائران بوسیله شهرهای خودشان بوسیله تعداد کافی حیات داشته و موافق هماهنگی های انجام شده اتوبوس های مشروع باید نسبت به درگذشت زائران اقدام کنند.

رییس پلیس گونه کشور در تک بازگشت زائران خارجی نیز پیش روی کرد: همانطور که بخاطر دست خط رفت زائران اتباع به ویژه زائران پاکستانی تمهیدات خاصی را داشتیم، برای بازگشت این زائران نیز تمهیدات خود را اجرایی کرده و در طول خوش نویسی بر تردد وسایل نقلیه حامل آنان نظارت داریم. مهم این زائران از مرز میرجاوه وارد کشور شده و از مرز شلمچه همچنین بیرون شدند که بخاطر بازگشت نیز از همین مسیر عبور کردند.