همایش بین المللی مدیریت پسماند

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سازمان حفاظت هوا زیست، شعار از برگزاری این همایش، واگذاری دانش، تکنولوژی و فرصت های سرمایه گذاری، بررسی نتایج و دستاوردهای پروژه Master plan  است.

حوزه های تخصصی شامل کارخانه ها و واحدهای صنعت و معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع نفت و گاز، شهرداری ها و دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها است. آشنایی با سازمان مدیریت پسماند