جای خالی مخازن کفش و لباس تو سطح روستا | تصاویری از مخازن لباس در جهان

ASGهمشهریAROOOON آنلاین- نوا برومند: دیدن منسوجات در هر گوشه از شهر و مرکب شدن آن ها با زباله ها آزاردهنده است. به خصوص اگر بدانیم بخاطر تولید یک تی شرت کتانی ۲۷۰۰ لیتر آب مصرف می شود.

کفش و شکل می توانند تا ۲۰۰ سال در طبیعت باقی بمانند و موقع تجزیه در محل های دفن زباله، گاز زهردار آزاد کنند. آن ها هنگام ترکیب با بقیه خاشاک ها تجزیه می شوند و گازهای متان و دی اکسید کربن وارد محیط می کنند. در واقع نگرش های دفن خاکروبه سومین جوهر بزرگ متان در روی زمین است.

بازیافت کفش و لباس با سه مزیت اصلی تامین بودجه دستور کار های خیرخواهانه، کاهش خاشاک های جامد و ایجاد محرک های اقتصادی و شغل ایفا پذیر است. این مهم با تعبیه مخازن کفش و شکل به قیافه اصولی قابل اجراست، پدیده ای که تو بسیاری از کشورهای پیشرفته مرسوم است.

مخازن لباس، سطل های ابهت هستند که لباس ها علت اهدا بوسیله موسسه های خیریه، حمایت مالی از مصیبت های صعب العلاج، تامین پوشاک کارتن خواب ها مخصوصا در انفصال سرما یا به منظور بازیافت در سطح شهر تعبیه می شوند. آن ها در پارکینگ، پمپ سوخت ، جایگاه های مترو، مراکز خرید یا حتی در فروشگاه های بزرگ و هر جایی که مردم تجمع می کنند، برازنده انتصاب هستند تا جمع آوری، حمل، تفکیک و پردازش لباس ها اسایش تیز انجام شود.

همه ما لباس ها یا پارچه هایی از قبیل پرده و روتختی داریم که دیگر نمی خواهیم از آن ها استعمال کنیم. لباس ها و پارچه هایی که داخل وضعیت انعام فراغت دارند، می توانند برای مصرف مجدد اهدا یا فروخته شوند و موادی که کم قیمت برای دیگری نیستند متناسب بازیافت و استفاده در وسایلی جدید قرین کوسن، صندلی ماشین، نمد، پارچه های صنعت دستمال های تمیزکننده، زیرانداز و عایق هستند.

اگر میانگین عمر یک شکل فقط سه گانه ماه بیش برنده شود، رد پای کربن، آب و همچنین تولید زباله ۱۰-۵ درصد کاهش نمایان می یواش ولی متاسفانه در حال حاضر فقط ۲۰ درصد لباس ها مکرر استعمال خواه بازیافت می شوند و کمتر از یک درصد شکل های جمع آوری شده تبدیل بوسیله نخ و الیاف می شوند. با آن که تقریبا ۱۰۰ درصد پارچه و پوشاک شایان بازیافت هستند اما مابقی راهی محل های دفن زباله می شوند.

این روند با مخازن پوشاک سزاوار سرزنش محلول است. به خصوص چنانچه به این سطل ها بوسیله دید مخازن اهدای شکل نگاه کنیم خیر زباله، در این صورت تا اینکه کالا و متعلقات شکل ها هم قابل استعمال خواهند حیات.

هم حالا برندهای نامی متشابه اچ اند ام، زارا، لیوایز تخفیف های خاصی درون برنامه بازیافت برای مشتریان خویشتن قائل می شوند.

با تحویل هر کیسه لباس قدیمی خواه ناخواسته بوسیله یکی از فروشگاه های H